2014
Kyungtae Kim
Mihee Kim
Yong-Gi Ko

2013
Jungwon Jung
Yecheol Rho
Byungcheol Ahn
Wonsang Kwon

2012
Jin Chul Kim

2011
Samdae Park
Dong Min Kim
Junman Choi

2010
Taek Joon Lee
Sangwoo Jin

2009

2008
Gwangsu Byun
Seungchel Choi
Gahee Kim
Suk Gyu Hahm
Kyeong Sik Jin
Kyu Young Heo

2007
Jinhwan Yoon

2006
Hyun-Chul Kim

2005
Sungsik Baek
Jong-seong Kim
Young-taek Hwang
Taek Joon Lee
Kyu Young Heo

2004
Gahee Kim
So-youn Kim
Kyung Sun Son

2003
Seung-Woo Lee
Young-Hee Park
Byeongdu Lee
Weontae Oh
Woo Young Choi
Jong Sub Park
Yong Ju Jeon
Hyun Chul Lee
Hak Chul Kim
Seong Chan Lee
Deok-Hoe Kim
Jin-Kyu Park
Jin Seong Lee
Kyeongah Sung

2002
Tae Joo Shin
Hyun Chul Kim
Jin Won Lee
Jin Hwan Yoon
Seo Yohng Kim
Min Seon Cho
Moenis Azooz
Chae Hwan Hong

2001
Joerg Bolze
Jae Joong Kim
Ji-hyung Kim
Yong-Taek Hwang
Pei-Chun Chang

2000
Xiaodong Wang
JinShu Yu
Hyunjoo Moon
Hong Ki Park
Hung Keun Ahn
Byeongdu Lee
Jin Hwan Yoon
Eun Joo Lee

1999
Sang Il Kim
Seung Woo Lee
Jae Hwan Jung
Keun Ho Park
Sung Chan Lee Daesun Hwang
Jung Kyun Ihm

1998
Tae Joo Shin
Seung Moon Pyo
Sung Jun Ihm
Dong Hoon Han

1997
Kyung Jun Kim
Su Hyun Park
Joong Yeon Bae
Sung Ho Woo
Bok Nam Chae
Jae Hoon Lee
Jae min Moon
Sung Hong Kwon

1996
Young Gyu Kim
Wan Hee Goh
Hee Sook Chang

1995
Kyung Jin Shin

Click on a thumbnail for picture list.

(2014 Jeju Conference)

(2014 Hainan Conference)

(2011 Homecoming Day)

(2009 Homecoming Day)

(2005 Homecoming Day)

Home | Research | Members | Graduates | Map | Message Board