CONNECT WITH CiTE

 

postech 창의it융합공학과    미래it융합연구원      homeloginlogin 
   
���� ����

 

 

 

 

 


  

 

 

 

HOME > 구성원 > 직원 ( Administrative Staff )

 

▣ 창의IT융합공학과 행정팀


 

장선옥

 장선옥
 행정팀장
 연락처: 054-279-8881
 
이메일:
sojang@postech.ac.kr

 

 

 

 


▶ 학사 행정 지원

1

 최예은 
 학부 학사 행정, 국제협력
 연락처: 054-279-8810
 이메일:
yeeun@postech.ac.kr

 

 김경원
 대학원 학사 행정
 연락처: 054-279-8885
 이메일:
kimkiu524@postech.ac.kr

 

 

 

 

 

 이신철 과장
 인사/노무, 시설 관리, 안전관리
 연락처: 054-279-8883
 이메일:
leesc@postech.ac.kr

 

 

 


▶ 연구 행정 지원

 신은영 대리
 연구비 집행·정산,
 연구비/법인카드 시스템 관리
 연락처: 054-279-8873
 이메일: shiney@postech.ac.kr

 

 신성철
 구매,자산 관리, 공용장비 관리
 연락처: 054-279-8891
 이메일:
shinfile@postech.ac.kr

 

 

 

 

 

 권미영
 연구비 집행 정산관리, 원장비서
 연락처: 054-279-8886
 이메일:
kmyy1234@postech.ac.kr

 이지혜
 
연구비 집행 정산관리
 연락처: 054-279-8878
 이메일: etwotwo@postech.ac.kr

 

 

 

 

 

 김다은
 
연구비 집행 정산관리
 연락처: 054-279-8887
 이메일: from1123@postech.ac.kr

 박정기
 
클러스터 서버 관리자, 컨퍼런스홀 대관
 연락처: 054-279-8825
 이메일: jkpark85@postech.ac.kr

 


 

▣ 미래IT융합연구원 융복합연구부(전략기획 업무)

 

 김태현
 융복합연구부 팀장
 연락처: 054-279-8894
 이메일: oxygenth@postech.ac.kr
 

 

 정지희
 연구기획 지원 및 센터행정지원

 연락처: 054-279-8897
 이메일: jungjh@postech.ac.kr전미현

 전미현
 연구기획 및 산학협력, 과제 관리

 연락처: 054-279-8860
 이메일:mhjeon@postech.ac.kr

 

 이다영
 대외 협력 지원 및 홍보, 뉴스레터 발행
 연락처: 054-279-8884
 이메일: dy5747@postech.ac.kr

김한성

 김한성
 신규사업 기획 및 대외/산학협력

 연락처: 054-279-8826
 이메일:fsguy@postech.ac.kr